blog.van jochen

Analyse van Mulisch’ Siegfried

Ergens in de jaren 2000-2001-2002 schreef ik een analyse over Harry Mulisch’ Siegfried, een zwarte idylle. Voor een eerstejaarsvak, verhaalanalyse, tijdens mijn opleiding Nederlandse taal- en letterkunde aan toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Door dat boek, maar vooral door wat ik er tijdens de analyse in ben gaan zien, ben ik van de schrijver Mulisch gaan houden. Na het boek diepgravend te hebben onderzocht, dacht ik te kunnen voorspellen wanneer Harry Mulisch zou sterven. Ik durfde/kon de analyse niet afmaken. De tijd verstreek en Harry Mulisch bleef leven. Daar zat ik met mijn analyse die niets meer waard was. Totdat ik een parallel trok tussen de inhoud van het boek en een ander stukje van onze werkelijkheid.

Harry Mulisch is gestorven op 30 oktober 2010. Een kleine 9 jaar nadat hij eigenlijk had moeten sterven. Misschien als ik mijn analyse op tijd af had gemaakt, het de grote schrijver had laten lezen, misschien had hij dan op tijd willen sterven.

siegfriedomslag

Wil je me iets vragen over mijn analyse van Harry Mulisch’ Siegfried? Of heb je er iets over op te merken? Ga je gang!

Is het werkelijk? – Over het probleem tussen feit en fictie in Siegfried, een zwarte idylle van Harry Mulisch van Jochen Schoofs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Unported licentie.Creative Commons Licentie

Vind hier iets van